Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i logowanie bez hasła dla kont Nextcloud#

Oto podstawowe kroki, które należy wykonać, aby zarejestrować Nitrokey FIDO2 jako drugi czynnik lub ustawić bezhasłowe logowanie do konta Nextcloud.