Nitrokey 3#

V čase písania tohto článku je Nitrokey 3 z hľadiska funkčnosti približne totožný s Nitrokey FIDO2. Nitrokey 3A a 3C navyše podporujú NFC, zatiaľ čo Nitrokey 3 Mini NFC nepodporuje.

Budúce aktualizácie firmvéru umožnia ďalšie funkcie a budú tu príslušne zdokumentované.

Najprv skontrolujte:

Alebo si vyberte operačný systém: