Funkcie#

Nitrokey 3 je veľmi všestranná platforma, ktorá nám umožňuje neustále zlepšovanie a pridávanie funkcií. Tento prehľad predstavuje súčasný stav a okrem toho pridáva rôzne technické podrobnosti o tom, ako sú jednotlivé funkcie realizované.

Funkcia

Popis

Doprava(y)

Podpora zabezpečených prvkov

FIDO2

Zvýšenie (webovej) bezpečnosti pomocou 2FA a prihlasovania bez hesla; prihlasovanie cez ssh

USB, NFC

nie

OpenPGP Card

Asymetrická kryptografia; zabezpečenie súkromných kľúčov; šifrovanie e-mailov

USB

áno

Heslo Safe

(Jednorazové) heslá bezpečne uložené na vašom kľúči Nitrokey 3

USB

nie

Administrátorská aplikácia

Administračné funkcie používané aplikáciami pynitrokey a NitrokeyApp2

USB

nie

Poznámka

Podpora zabezpečeného prvku pre kartu OpenPGP je k dispozícii od stabilnej verzie firmvéru v1.7.0. Všetky nové zariadenia ju budú mať automaticky aktivovanú. V prípade už používaných zariadení musí používateľ manuálne prepnúť, ako je popísané v častých otázkach.

Okrem stabilného firmvéru pre Nitrokey 3 poskytujeme aj testovací firmvér `, ktorý obsahuje ďalšie funkcie, ktoré (zatiaľ) nie sú súčasťou stabilného firmvéru.

Používanie testovacieho firmvéru sa neodporúča v produkčných prostrediach, medzi testovacím a stabilným firmvérom môže dôjsť k nekompatibilite - používajte ho opatrne. Nebudú sa realizovať najmä migrácie údajov z testovacieho firmvéru do stabilného.

Funkcia

Popis

Doprava(y)

Podpora zabezpečených prvkov

PIV

Asymetrická kryptografia; realizácia čipových kariet viac zameraná na podnikanie

USB

nie

WebSmartCard

Poskytuje funkcie čipových kariet prostredníctvom webu a FIDO2

USB

nie