Šifrovanie e-mailov OpenPGP#

Existujú dva široko používané štandardy na šifrovanie e-mailov.

  • OpenPGP/GnuPG je obľúbený medzi jednotlivcami,

  • S/MIME/X.509 používajú najmä podniky.

Ak máte pochybnosti, ktorý z nich si vybrať, mali by ste použiť OpenPGP. Zatiaľ čo na tejto stránke je opísané používanie OpenPGP, S/MIME je opísaný ` tu <smime.html>`_.

Najprv sa oboznámte so všeobecnou koncepciou štandardu OpenPGP, napríklad prečítaním tejto informačnej grafiky Nadácie slobodného softvéru.

Generovanie kľúčov#

Ak ešte nemáte kľúče OpenPGP, musíte si ich najprv vygenerovať.

Importovanie existujúcich kľúčov#

Ak už máte kľúče OpenPGP, možno ich budete chcieť použiť s kľúčom Nitrokey namiesto generovania nových kľúčov. Import existujúcich kľúčov funguje v podstate rovnako, ako keby ste najprv lokálne vygenerovali kľúče a skopírovali ich do kľúča Nitrokey (pozri vyššie). Preto si pozrite príslušné pokyny na ` <openpgp-keygen-backup.html#key-import>`_ . Všimnite si, že k existujúcemu kľúču budete pravdepodobne chcieť vygenerovať ďalší podkľúč na overovanie. Pozrite si na rovnakom návode generovanie podkľúča.

Používanie#

Ďalšie informácie o používaní nájdete na týchto stránkach: