Šifrované mobilné úložisko#

Pred použitím šifrovaného mobilného úložiska musíte nainštalovať a inicializovať úložisko Nitrokey a stiahnuť najnovšiu aplikáciu Nitrokey.

  1. Spustite aplikáciu Nitrokey.

  2. Stlačte jeho ikonu na ploche a v ponuke vyberte položku „odomknúť zašifrovaný zväzok“.

  3. Do zobrazeného vyskakovacieho okna zadajte svoj používateľský kód PIN.

  4. Ak je to prvýkrát, možno budete musieť vytvoriť oddiel na zašifrovanom zväzku. Systém Windows otvorí príslušné okno a požiada vás o to. V systémoch GNU+Linux a Mac bude možno potrebné otvoriť správcu diskových oddielov a vytvoriť oddiel ručne. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet oddielov. Odporúčame FAT(32), ak chcete mať prístup k oddielu z rôznych operačných systémov.

  5. Teraz môžete zašifrovaný zväzok používať ako akýkoľvek iný bežný disk USB. Všetky údaje na ňom uložené však budú automaticky zašifrované v hardvéri Nitrokey.

  6. Ak chcete odstrániť alebo uzamknúť zašifrovaný zväzok, mali by ste ho najprv odmontovať/odstrániť.

  7. Potom môžete odpojiť kľúč Nitrokey alebo vybrať položku „uzamknúť zašifrovaný zväzok“ z ponuky aplikácie Nitrokey.

Úložisko Nitrokey dokáže vytvárať aj skryté zväzky. Pozrite si príslušné pokyny pre skryté zväzky.