Vanliga frågor om Nitrokey FIDO2#

Q: Vilka operativsystem stöds?

Windows, Linux och Mac OS X. Även visst stöd (FIDO2) för Android.

Q: Vad kan jag använda Nitrokey till?

Se framsidan för en översikt över användningsområden som stöds.

Q: Vad händer om jag förlorar min FIDO-enhet?

När du skyddar konton med FIDO (tvåfaktorsautentisering och lösenordsfri inloggning) bör du konfigurera en annan faktor på ditt konto som en säkerhetskopia. Beroende på tjänsten kan denna backupfaktor vara ett telefonnummer, en app eller till och med en andra Nitrokey FIDO2. Om du förlorar en Nitrokey FIDO2 kan du fortfarande logga in med den andra Nitrokey FIDO2 (eller med en annan andra faktor).

Q: Hur stor är lagringskapaciteten?

Nitrokey FIDO2 innehåller ingen lagringskapacitet för vanliga data (den kan endast lagra kryptografiska nycklar och certifikat).

Q: Hur använder man Nitrokey FIDO2 med Azure Entra ID (Active Directory)?

Efter inaktivering av Enforce Attestation Nitrokey FIDO2 stöds av Azure Entra ID ur lådan.