Vanliga frågor om Nitrokey 3#

Q: Vilka operativsystem stöds?

Windows, Linux och macOS. Det finns även stöd för Android och iOS.

Q: Vad kan jag använda Nitrokey till?

Se framsidan för en översikt över användningsområden som stöds.

Q: Hur kan jag kontrollera om min Nitrokey 3 fungerar?

WebAuthn.io kan du kontrollera olika funktioner på hög nivå, medan webautn.bin.coffee ger bra detaljer på utvecklarnivå (tekniska detaljer).

Q: Var är rätt plats för NFC på min smartphone?

Använd nfc.fail för att hitta rätt plats!

Q: Vad händer om jag förlorar min enhet?

När du skyddar konton med FIDO (tvåfaktorsautentisering och lösenordsfri inloggning) bör du konfigurera en annan faktor på ditt konto som en säkerhetskopia. Beroende på tjänsten kan denna backupfaktor vara ett telefonnummer, en app eller till och med en andra Nitrokey FIDO2. Om du förlorar en Nitrokey FIDO2 kan du fortfarande logga in med den andra Nitrokey FIDO2 (eller med en annan andra faktor).

Q: Hur stor är lagringskapaciteten?

Nitrokey FIDO2 innehåller ingen lagringskapacitet för vanliga data (den kan endast lagra kryptografiska nycklar och certifikat).

Q: När kommer OpenPGP-kortets firmware att finnas tillgänglig?

OpenPGP-kortfunktionalitet finns för närvarande tillgänglig som en betafirmware. Meddelandet innehåller mer information om den aktuella statusen och installationsinstruktioner.

Q: Varför visas inte Nitrokey 3 i GnuPG/Nitrokey App/nitropy?

För närvarande visas Nitrokey 3 endast och kan hanteras i nitropy. Nitrokey App och GnuPG kommer troligen att vara tillgängliga först när firwareuppdateringen är tillgänglig för OpenPGP-kortet.

Q: Hur ställer jag in PIN-koden för min Nitrokey 3?

På GNU+Linux och macOS kan du konfigurera och göra grundläggande inställningar för Nitrokey 3 med Chrome(ium): chrome://settings/securityKeys (att klicka på länken fungerar inte av säkerhetsskäl, kopiera och klistra in den)

I Windows skriver du ”Security Keys” i sökfältet längst ner till vänster och klickar på det första resultatet. Klicka sedan på ”Security Keys” och ”Manage”. Följ nu instruktionerna på skärmen.

Q: Är Nitrokey 3 Common Criteria- eller FIPS-certifierad?

Det säkra elementet är Common Criteria EAL 6+ säkerhetscertifiering upp till OS-nivå (se här, klicka på ”ICs, Smart Cards and Smart Card-Related Devices and Systems” och sök efter: ”NXP JCOP 4 SE050M”).