S/MIME криптиране на имейли с Outlook#

Предварителни условия#

Ако все още нямате инсталирана двойка S/MIME ключ-сертификат на вашия Nitrokey, моля, първо разгледайте тази страница.

Необходимо е да имате инсталиран OpenSC в системата си. Моля, погледнете wiki страницата на проекта OpenSC.

Note

Потребителите на Windows с 64-битова система (стандартна) трябва да инсталират както 32-битовата, така и 64-битовата версия на OpenSC!

Настройки в Outlook#

Преди да можете да използвате Nitrokey в Outlook, трябва да активирате S/MIME криптирането. Можете да постигнете това, като щракнете върху „Старт“ -> „Опции“ и щракнете върху „Trust Center“ в прозореца с опции. В раздел ‚Email Security‘ (Сигурност на електронната поща) можете да изберете своята S/MIME идентичност. Вашият сертификат вече трябва да бъде разпознат от Outlook.

Изображение 1
Изображение2

Употреба#

Когато съставяте писмо, вече можете да изберете дали да криптирате и подпишете съобщението в лентата „Опции“ на прозореца за съставяне.

Изображение3

Note

Outlook ще криптира само съобщения до пощенски адреси, които са записани в адресната ви книга. Така че се уверете, че лицата, на които искате да напишете криптирано писмо, са записани в контактите на Outlook. Можете да помолите лицето да ви напише подписано писмо, за да можете да импортирате информацията за сертификата.

В зависимост от вашия сертификат или от сертификата на партньорите ви може да се наложи да импортирате т.нар. коренен сертификат. Това е сертификатът на страната, която е издала сертификата, който вие или вашият партньор използвате. Обикновено трябва да бъдете информирани, ако това е необходимо.