Промяна на ПИН кода на потребителя и администратора#

ПИН код на потребителя#

Потребителският PIN код е дълъг най-малко 6 цифри и се използва за достъп до съдържанието на Nitrokey. Това е ПИН кодът, който ще използвате често в ежедневието, например за декриптиране на съобщения, за отключване на криптираното хранилище (само за NK Storage) и т.н.

Можете да промените потребителския ПИН код с приложението Nitrokey, ако използвате Nitrokey Pro или Nitrokey Storage. В приложението Nitrokey отворете „Menu -> Configure -> Change User PIN“ (Меню -> Конфигуриране -> Промяна на потребителския ПИН код), за да отворите диалоговия прозорец за промяна на ПИН кода.

Изображение 1

Сега можете да промените ПИН кода на потребителя в диалоговия прозорец.

Потребителският ПИН код може да съдържа до 20 цифри и други символи (напр. буквени и специални символи). Но тъй като потребителският ПИН се блокира при три грешни опита за въвеждане на ПИН, достатъчно сигурно е да има само 6-цифрен ПИН. ПИН кодът по подразбиране е 123456.

Изображение2

ПИН код на администратора#

Администраторският PIN код е дълъг поне 8 цифри и се използва за промяна на съдържанието/настройките на Nitrokey. Това означава, че след инициализирането на Nitrokey вероятно няма да’се нуждаете от този ПИН твърде често (напр. ако искате да добавите друга парола в сейфа за пароли на Nitrokey Pro или Nitrokey Storage).

Можете да промените ПИН кода на администратора с приложението Nitrokey, ако използвате Nitrokey Pro или Nitrokey Storage. В приложението Nitrokey App отворете „Menu -> Configure -> Change Admin PIN“ (Меню -> Конфигуриране -> Промяна на ПИН кода на администратора), за да отворите диалоговия прозорец за промяна на ПИН кода.

Изображение3

Сега можете да промените ПИН кода на администратора в диалоговия прозорец.

ПИН кодът на администратора може да съдържа до 20 цифри и други знаци (напр. буквени и специални знаци). Но тъй като ПИН кодът на администратора се блокира при три грешни опита за въвеждане на ПИН код, достатъчно сигурно е да има само 8 цифри ПИН код. ПИН кодът по подразбиране е 12345678.

Изображение4