Přihlášení k počítačům v doméně systému Windows pomocí služby MS Active Directory#

 1. Stáhněte a nainstalujte nejnovější OpenSC.

 2. Pomocí textového editoru přidejte následující nastavení do souboru C:Program Files:OpenSC ProjectOpenSCopensc.conf.

# Nitrokey Pro 2, OpenPGP Card, Nitrokey Storage 2
card_atr 3b:da:18:ff:81:b1:fe:75:1f:03:00:31:f5:73:c0:01:60:00:90:00:1c {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey Pro, OpenPGP Card
card_atr 3B:DA:18:FF:81:B1:FE:75:1F:03:00:31:C5:73:C0:01:40:00:90:00:0C {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM 2, SmartCard-HSM
card_atr 3b:de:18:ff:81:91:fe:1f:c3:80:31:81:54:48:53:4d:31:73:80:21:40:81:07:1c {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM, SmartCard-HSM
card_atr 3B:FE:18:00:00:81:31:FE:45:80:31:81:54:48:53:4D:31:73:80:21:40:81:07:FA {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
 1. Otevřete příkazový terminál a zadejte „regedit“. Pomocí regedit importujte tento soubor.

 2. Nyní můžete zaregistrovat Nitrokeys pro své uživatele spravované v Microsoft Active Directory. Můžete použít buď Microsoft PKI, gpgsm, nebo Smart Policy. Následující kroky popisují použití funkce Smart Policy.

 3. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Smart Policy.

 4. Vyberte možnost „Číst čipovou kartu“.

img1
 1. Vyberte certifikát, mapování a uživatele.

img2
 1. Ověřte stav zařízení pomocí seznamu CRL.

img3
 1. Vyberte objekt zásad skupiny (GPO).

img4
 1. Potvrďte použití mapování.

img5

Od této chvíle je třeba při přihlašování k počítači se systémem Windows připojit Nitrokey a zadat PIN.

img6