Opsætning med Gnu Privacy Assistant (GPA)#

Dette dokument beskriver, hvordan du bruger Gnu Privacy Assistant (GPA) til at konfigurere Nitrokey til den første brug.

 1. Først skal du installere Gnu Privacy Assistant (GPA). Til Windows skal du downloade og installere pakken GPG4Win, som indeholder GPA. Til Linux skal du installere GPA-pakken i din distribution (f.eks. på Ubuntu: sudo apt-get install gpa ).

 2. Start GPA, og vælg Card Manager; enten ved at trykke på ikonet øverst eller ved at vælge Card Manager i Windows-menuen.

img1
 1. Vinduet med Card Manager vises. Indtast din hilsen, dit navn og andre valgfrie oplysninger. Undervejs kan du blive bedt om at indtaste den administrative PIN-kode.

img2
 1. Bekræft dette vindue, og indtast administrator-PIN-koden i det næste vindue.

img3
 1. I Card Manager-vinduet skal du muligvis rulle nedad, indtil du kan se knapperne til at ændre pinkoderne. Udtrykket PIN-kode bruges i stedet for »password«. Tryk på den første knap »Change PIN« for at ændre brugeradgangskoden. Læs og bekræft følgende informationsvindue.

img4
 1. Vælg og indtast din egen PIN-kode med en længde på mindst seks tegn. Denne PIN-kode er nødvendig for den daglige brug af Nitrokey.

img5
 1. Gå tilbage til vinduet Card Manager i trin tre. Denne gang skal du vælge den tredje knap Change PIN (ændre PIN-kode) for at ændre administrator-PIN-koden. Admin-PIN-koden er nødvendig for at ændre oplysningerne på Nitrokey og for at ændre de kryptografiske nøgler. Fortsæt som beskrevet i trin fire og fem.

 2. Når du har ændret både bruger- og administrator-PIN-koden, er du tilbage i vinduet Card Manager. Vælg »Generer nøgle« i menuen »Kort«.

img6
 1. Indtast dit navn og din e-mailadresse. Du bør lade »backup« være aktiveret for at oprette en backup-fil af dine kryptografiske nøgler. Du kan eventuelt vælge en udløbsdato for dine kryptografiske nøgler.

img7
 1. Vent, indtil nøglerne er genereret med succes.

img8
 1. Indtast en stærk adgangsfrase til dine backupnøgler. Vi anbefaler kraftigt at gemme backup-filen på et separat lager (f.eks. cd-rom) og på et sikkert sted.

img9

Tillykke, din Nitrokey er nu klar til brug. Se venligst afsnittet applikationer for yderligere oplysninger om brugen af den.