Κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου S/MIME με το Outlook#

Προαπαιτούμενα#

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμη ένα ζεύγος κλειδιού-πιστοποιητικού S/MIME στο Nitrokey σας, παρακαλούμε δείτε πρώτα την αυτή τη σελίδα.

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το OpenSC στο σύστημά σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη σελίδα wiki του έργου OpenSC.

Σημείωση

Οι χρήστες των Windows με σύστημα 64-bit (standard) πρέπει να εγκαταστήσουν και την έκδοση 32-bit και την έκδοση 64-bit του OpenSC!

Ρυθμίσεις στο Outlook#

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Nitrokey στο Outlook, πρέπει να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση S/MIME. Μπορείτε να το επιτύχετε αυτό κάνοντας κλικ στο “Έναρξη” -> “Επιλογές” και κάνοντας κλικ στο “Κέντρο εμπιστοσύνης” στο παράθυρο επιλογών. Στην ενότητα “Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου” μπορείτε να επιλέξετε την ταυτότητα S/MIME. Το πιστοποιητικό σας θα πρέπει να έχει ήδη αναγνωριστεί από το Outlook.

img1
img2

Χρήση#

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος μπορείτε τώρα να επιλέξετε την κρυπτογράφηση και την υπογραφή του μηνύματος στην κορδέλα «Επιλογές» του παραθύρου σύνταξης.

img3

Σημείωση

Το Outlook θα κρυπτογραφήσει μόνο το μήνυμα προς τις διευθύνσεις αλληλογραφίας που είναι αποθηκευμένες στο βιβλίο διευθύνσεών σας. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι τα άτομα στα οποία θέλετε να στείλετε κρυπτογραφημένο μήνυμα έχουν καταχώρηση στις επαφές του Outlook. Μπορείτε να ζητήσετε από το άτομο να σας γράψει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα, ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε τις πληροφορίες του πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το δικό σας πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό των συνεργατών σας, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα λεγόμενο πιστοποιητικό ρίζας. Πρόκειται για το πιστοποιητικό του φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείτε εσείς ή ο συνεργάτης σας. Συνήθως θα πρέπει να ενημερωθείτε αν αυτό είναι απαραίτητο.