Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων για το λογισμικό ERP Odoo#

Odoo είναι ένα ισχυρό λογισμικό ERP (Enterprise Resource Planning) για εταιρείες όλων των μεγεθών. Το Odoo είναι διαθέσιμο ως ανοικτού κώδικα και περιέχει ενότητες για CRM, ιστότοπο, ηλεκτρονικό εμπόριο, λογιστική, χρηματοοικονομική λογιστική, παραγωγή, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση έργων, διαχείριση εγγράφων, μεταξύ άλλων.

Η ασφαλής πρόσβαση σε ένα τέτοιο κεντρικό λογισμικό είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί με το Nitrokey. Για το σκοπό αυτό η πρόσβαση προστατεύεται με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και στους κρίσιμους χρήστες δίνεται ένα κλειδί Nitrokey. Στο εξής κατά τη διάρκεια της σύνδεσης θα ελέγχεται το Nitrokey επιπλέον του κωδικού πρόσβασης του χρήστη”. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι επιθέσεις phishing και προστατεύονται τα κρίσιμα δεδομένα της εταιρείας σας.

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κωδικών μιας χρήσης (TOTP, RFC 6238) και FIDO U2F, επιτρέποντας έτσι τη χρήση των Nitrokey Pro, Nitrokey Storage και Nitrokey FIDO U2F. Είναι επίσης δυνατή η κεντρική διαμόρφωση του ελέγχου ταυτότητας και η ενεργοποίησή του μόνο για επιλεγμένους χρήστες.

Η λύση FIDO αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας initOS, ο οποίος ειδικεύεται στην ανάπτυξη και προσαρμογή του Odoo. Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Βίντεο: Nitrokey FIDO U2F στο Odoo#