Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων για λογαριασμούς Nextcloud#

Αυτά είναι τα βασικά βήματα για την εγγραφή του Nitrokey Pro ή του Nitrokey Storage ως δεύτερου παράγοντα ενός λογαριασμού Nextcloud.

Αρχικά, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Nextcloud, κάντε κλικ στο επάνω δεξί σύμβολο του λογαριασμού σας και ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων.

img1

Τώρα επιλέξτε «Ασφάλεια» στην αριστερή πλευρά.

img2

Τώρα μπορείτε να τσεκάρετε το πλαίσιο «Ενεργοποίηση TOTP». Εκεί εμφανίζεται το μυστικό TOTP το οποίο πρέπει να προσθέσουμε στο Nitrokey μας μέσω της εφαρμογής Nitrokey.

img3

Αντιγράψτε και αποθηκεύστε τον μυστικό κωδικό στην εφαρμογή Nitrokey.

img4
img5

Τώρα ζητάμε έναν κωδικό πρόσβασης μιας χρήσης για το Nextcloud για να επαληθεύσουμε τη διαδικασία εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης στον ιστότοπο και πατώντας «verify».

img6
img7

Από εδώ και στο εξής, κατά την είσοδό σας χρειάζεστε έναν OTP επιπλέον του κωδικού πρόσβασής σας. Αποκτήστε ένα από την εφαρμογή Nitrokey όπως και πριν και εισάγετε το κατά τη σύνδεση.

img8

Το Nextcloud σας παρέχει εφεδρικούς κωδικούς, σε περίπτωση που χάσετε το Nitrokey σας. Συνιστάται να εκτυπώσετε αυτούς τους κωδικούς και να τους αποθηκεύσετε κάπου, διαφορετικά μπορεί να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας πια!

img9