Κρυπτογραφημένη αποθήκευση για κινητά#

Πριν από τη χρήση του κρυπτογραφημένου αποθηκευτικού χώρου στο κινητό πρέπει να εγκαταστήσετε και να αρχικοποιήσετε το Nitrokey Storage και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Nitrokey App.

  1. Ξεκινήστε την εφαρμογή Nitrokey.

  2. Πατήστε το εικονίδιο στο δίσκο και επιλέξτε «ξεκλείδωμα κρυπτογραφημένου τόμου» στο μενού.

  3. Εισάγετε τον κωδικό PIN χρήστη στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.

  4. Αν είναι η πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια κατάτμηση στον κρυπτογραφημένο τόμο. Τα Windows θα ανοίξουν ένα κατάλληλο παράθυρο και θα σας ζητήσουν να το κάνετε. Στα GNU+Linux και Mac ίσως χρειαστεί να ανοίξετε έναν διαχειριστή κατατμήσεων και να δημιουργήσετε μια κατάτμηση χειροκίνητα. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες κατατμήσεις θέλετε. Συνιστούμε το FAT(32) αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στην κατάτμηση από διάφορα λειτουργικά συστήματα.

  5. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κρυπτογραφημένο τόμο όπως θα χρησιμοποιούσατε οποιαδήποτε άλλη συνηθισμένη μονάδα USB. Αλλά όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν θα κρυπτογραφηθούν αυτόματα στο υλικό Nitrokey.

  6. Για να καταργήσετε ή να κλειδώσετε τον κρυπτογραφημένο τόμο, θα πρέπει πρώτα να τον αποσυνδέσετε/απορρίψετε.

  7. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποσυνδέσετε το Nitrokey ή να επιλέξετε «κλειδώστε τον κρυπτογραφημένο τόμο» από το μενού της εφαρμογής Nitrokey.

Το Nitrokey Storage μπορεί επίσης να δημιουργήσει κρυφούς τόμους. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες για τους κρυμμένους τόμους.