Uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla Google#

Oto podstawowe kroki do zarejestrowania Nitrokey Pro lub Nitrokey Storage jako drugiego czynnika konta Google:

  • Przejdź do https://myaccount.google.com/security#signin.

  • Kliknij „2-step Verification” po prawej stronie

  • Musisz zdefiniować metodę pierwszej weryfikacji dwuetapowej (np. numer telefonu), aby mieć dostęp do alternatywnej opcji drugiego kroku (pierwsza weryfikacja dwuetapowa nie może być kluczem bezpieczeństwa)

  • Wybierz „Authenticator App” jako drugi krok (choć w rzeczywistości nie będziesz potrzebował tej aplikacji)

  • Wybierz Android -> naciśnij na „Nie można go zeskanować” poniżej qrcode, aby zobaczyć tajny klucz

  • Skopiuj klucz (możesz zignorować białe spacje, i tak nie zostaną skopiowane!) i wklej klucz do odpowiedniego pola w Nitrokey App

  • Kliknij „Dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami (ale używasz Nitrokey App zamiast aplikacji Google Authenticator do generowania kluczy)

Możliwe jest użycie tego samego tajnego klucza dla aplikacji Google Autenticator oraz Nitrokey App. Po prostu upewnij się, że postępujesz zgodnie z powyższą procedurą i użyj qrcode dla aplikacji Authenticator po tym zanim klikniesz „Next”. Teraz możesz używać zarówno aplikacji Google Authenticator jak i Nitrokey App.