Logowanie do komputerów domeny Windows za pomocą MS Active Directory#

 1. Pobierz i zainstaluj najnowsze OpenSC.

 2. Użyj edytora tekstu, aby dodać następujące ustawienia do C:\Program Files:\OpenSC Project\OpenSC\opensc.conf.

# Nitrokey Pro 2, OpenPGP Card, Nitrokey Storage 2
card_atr 3b:da:18:ff:81:b1:fe:75:1f:03:00:31:f5:73:c0:01:60:00:90:00:1c {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey Pro, OpenPGP Card
card_atr 3B:DA:18:FF:81:B1:FE:75:1F:03:00:31:C5:73:C0:01:40:00:90:00:0C {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM 2, SmartCard-HSM
card_atr 3b:de:18:ff:81:91:fe:1f:c3:80:31:81:54:48:53:4d:31:73:80:21:40:81:07:1c {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM, SmartCard-HSM
card_atr 3B:FE:18:00:00:81:31:FE:45:80:31:81:54:48:53:4D:31:73:80:21:40:81:07:FA {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
 1. Otwórz terminal poleceń i wpisz „regedit”. Użyj regedit do zaimportowania ` tego pliku <https://www.nitrokey.com/sites/default/files/nk-hsm.reg>`__.

 2. Teraz możesz zapisać Nitrokeys dla swoich użytkowników zarządzanych w Microsoft Active Directory. Możesz użyć Microsoft PKI, gpgsm, lub Smart Policy. Poniższe kroki opisują użycie Smart Policy.

 3. Pobierz i zainstaluj Smart Policy.

 4. Wybierz „Odczytaj kartę inteligentną”.

img1
 1. Wybierz certyfikat, mapowanie i użytkownika.

img2
 1. Zweryfikuj status urządzenia za pomocą CRL.

img3
 1. Wybierz Group Policy Object (GPO).

img4
 1. Potwierdź zastosowanie mapowania.

img5

Od tej pory podczas logowania się do komputera z systemem Windows należy podłączyć Nitrokey i wprowadzić PIN.

img6