Konfiguracja za pomocą Asystenta ochrony prywatności Gnu (GPA)#

Ten dokument opisuje jak używać Gnu Privacy Assistant (GPA) do skonfigurowania Nitrokey do pierwszego użycia.

 1. Najpierw musisz zainstalować Gnu Privacy Assistant (GPA). Dla Windows powinieneś pobrać i zainstalować pakiet GPG4Win, który zawiera GPA. Dla Linuksa powinieneś zainstalować pakiet GPA swojej dystrybucji (np. na Ubuntu: sudo apt-get install gpa ).

 2. Uruchom GPA i wybierz Menedżera kart; albo przez naciśnięcie ikony na górze, albo przez wybranie Menedżera kart w menu Windows.

img1
 1. Pojawi się okno menedżera kart. Wprowadź swoje powitanie, imię i nazwisko oraz opcjonalnie inne informacje. W trakcie tej czynności możesz zostać poproszony o wprowadzenie kodu PIN administratora.

img2
 1. Potwierdź to okno i w następnym oknie wprowadź kod PIN administratora.

img3
 1. W oknie Menadżera kart być może trzeba będzie przewinąć w dół, aż zobaczysz przyciski do zmiany PIN-ów. Termin PIN jest używany zamiennie z terminem „hasło”. Naciśnij pierwszy przycisk „Change PIN”, aby zmienić hasło użytkownika. Przeczytaj i potwierdź poniższe okno informacyjne.

img4
 1. Wybierz i wprowadź swój własny kod PIN o długości co najmniej sześciu znaków. Ten PIN jest wymagany do codziennego użytkowania Nitrokey.

img5
 1. Wróć do okna menedżera kart z kroku trzeciego. Tym razem wybierz trzeci przycisk Change PIN (Zmień PIN), aby zmienić kod PIN administratora. Admin PIN jest wymagany do zmiany informacji na Nitrokey oraz do zmiany kluczy kryptograficznych. Postępuj zgodnie z opisem w krokach czwartym i piątym.

 2. Po zmianie kodu PIN użytkownika i administratora, wracasz do okna Card Manager (Menedżer kart). Wybierz „Generate key” w menu „Card”.

img6
 1. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Powinieneś zachować „backup” włączony w celu utworzenia pliku kopii zapasowej twoich kluczy kryptograficznych. Opcjonalnie możesz wybrać datę wygaśnięcia kluczy kryptograficznych.

img7
 1. Poczekaj, aż klucze zostaną wygenerowane pomyślnie.

img8
 1. Wprowadź silne hasło dla kluczy kopii zapasowej. Zdecydowanie zalecamy przechowywanie pliku kopii zapasowej na oddzielnym nośniku (np. CD-ROM) i w bezpiecznej lokalizacji.

img9

Gratulacje, Twój Nitrokey jest teraz gotowy do użycia. Proszę zobaczyć sekcję aplikacje w celu uzyskania dalszych informacji na temat jego użycia.