Prihlásenie do doménových počítačov systému Windows pomocou služby MS Active Directory#

(Nitrokey HSM 2 - Windows)

 1. Stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu OpenSC.

 2. Pomocou textového editora pridajte nasledujúce nastavenia do C:Program Files:OpenSC ProjectOpenSCopensc.conf.

# Nitrokey Pro 2, OpenPGP Card, Nitrokey Storage 2
card_atr 3b:da:18:ff:81:b1:fe:75:1f:03:00:31:f5:73:c0:01:60:00:90:00:1c {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey Pro, OpenPGP Card
card_atr 3B:DA:18:FF:81:B1:FE:75:1F:03:00:31:C5:73:C0:01:40:00:90:00:0C {
  type = 9002;
  driver = "openpgp";
  # name = "Nitrokey Pro";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM 2, SmartCard-HSM
card_atr 3b:de:18:ff:81:91:fe:1f:c3:80:31:81:54:48:53:4d:31:73:80:21:40:81:07:1c {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM 2";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
# Nitrokey HSM, SmartCard-HSM
card_atr 3B:FE:18:00:00:81:31:FE:45:80:31:81:54:48:53:4D:31:73:80:21:40:81:07:FA {
  type = 26000;
  driver = "sc-hsm";
  # name = "Nitrokey HSM";
  md_read_only = false;
  md_supports_X509_enrollment = true;
}
 1. Otvorte príkazový terminál a zadajte „regedit“. Pomocou regedit importujte tento súbor.

 2. Teraz môžete zaregistrovať Nitrokeys pre svojich používateľov spravovaných v službe Microsoft Active Directory. Môžete použiť buď Microsoft PKI, gpgsm, alebo Smart Policy. V nasledujúcich krokoch je opísané použitie funkcie Smart Policy.

 3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Smart Policy.

 4. Vyberte položku „Čítať čipovú kartu“.

img1
 1. Vyberte certifikát, mapovanie a používateľa.

Obrázok2
 1. Overte stav zariadenia prostredníctvom CRL.

Obrázok3
 1. Vyberte objekt zásad skupiny (GPO).

Obrázok4
 1. Potvrďte použitie mapovania.

Obrázok5

Odteraz musíte pri prihlasovaní do počítača so systémom Windows pripojiť kľúč Nitrokey a zadať kód PIN.

Obrázok6