Spreminjanje uporabniške in skrbniške kode PIN#

Uporabniška koda PIN#

Uporabniška koda PIN je dolga vsaj 6 številk in se uporablja za dostop do vsebine ključa Nitrokey. To je PIN, ki ga boste pogosto uporabljali pri vsakodnevni uporabi, npr. za dešifriranje sporočil, odklepanje šifrirane shrambe (samo shramba NK) itd.

Če uporabljate napravo Nitrokey Pro ali Nitrokey Storage, lahko uporabniško kodo PIN spremenite z aplikacijo Nitrokey. V Nitrokey App odprite „Menu -> Configure -> Change User PIN“, da odprete pogovorno okno za spremembo kode PIN.

Img1

Uporabniško kodo PIN lahko zdaj spremenite v pogovornem oknu.

Uporabniška koda PIN ima lahko do 20 številk in drugih znakov (npr. abecednih in posebnih znakov). Ker pa se uporabniška koda PIN blokira takoj, ko so bili opravljeni trije napačni poskusi koda PIN, je dovolj varno, če ima le šestmestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je 123456.

Img2

Admin PIN#

Administratorski PIN je dolg vsaj 8 številk in se uporablja za spreminjanje vsebine/nastavitev naprave Nitrokey. To pomeni, da po inicializaciji naprave Nitrokey tega PIN-a verjetno ne boste potrebovali prepogosto (npr. če želite dodati drugo geslo v sef za gesla naprave Nitrokey Pro ali Nitrokey Storage).

Če uporabljate napravo Nitrokey Pro ali Nitrokey Storage, lahko upraviteljsko kodo PIN spremenite z aplikacijo Nitrokey. V aplikaciji Nitrokey odprite „Meni -> Konfiguracija -> Spremeni administratorski PIN“, da odprete pogovorno okno za spremembo kode PIN.

Img3

Zdaj lahko v pogovornem oknu spremenite skrbniški PIN.

Administratorski PIN ima lahko do 20 številk in drugih znakov (npr. abecednih in posebnih znakov). Ker pa se administratorjev PIN blokira takoj, ko so bili opravljeni trije napačni poskusi PIN, je dovolj varno, če ima samo 8-mestni PIN. Privzeta koda PIN je 12345678.

Img4