Tvåfaktorsautentisering och lösenordsfri inloggning för Nextcloud-konton#

Detta är de grundläggande stegen för att registrera Nitrokey FIDO2 som en andra faktor eller för att konfigurera lösenordsfri inloggning på ett Nextcloud-konto.