S/MIME-kryptering av e-post med Thunderbird#

Förutsättningar#

Om du inte har ett S/MIME-nyckel-certifikatpar installerat på din Nitrokey ännu eller om du inte har installerat OpenSC, titta först på den här sidan.

Du måste ha OpenSC installerat på ditt system. Medan GNU/Linux-användare vanligtvis kan installera OpenSC via pakethanteraren (t.ex. sudo apt update && sudo apt install opensc på Ubuntu) kan macOS- och Windows-användare ladda ner installationsfilerna direkt från OpenSC.

Observera

Windows-användare med 64-bitars system (standard) måste installera både 32-bitars- och 64-bitarsversionen av OpenSC!

Inställningar i Thunderbird#

Innan du kan använda Nitrokey i Thunderbird måste du aktivera S/MIME-kryptering i kontoinställningarna. Detta gör du genom att klicka på menyn och gå till ”Preferences” -> ”Account Settings” och klicka på ”Security” i fönstret för kontoinställningar.

img1

Klicka på ”Security Devices” för att importera rätt PCKS11-modul. Klicka på ”Load” (ladda) på höger sida. Ge nu modulen ett namn (t.ex. ”OpenSC Module”) och klicka på ”Browse” för att välja modulens plats (se nedan).

img2

På Windows ligger den rätta filen under ”C:WindowsSystem32opensc-pkcs11.dll”. På macOS och GNU/Linux ska filen finnas i ”/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so” eller ”/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so” eller liknande. Tryck på ”OK” två gånger och du är tillbaka i säkerhetsdelen av kontoinställningarna. Nu kan du faktiskt välja ett certifikat i den övre delen av fönstret. Du bör bli ombedd att ange en PIN-kod för att låsa upp din Nitrokey. Skriv in din användar-PIN-kod.

img3

Användning#

När du skriver ett e-postmeddelande kan du nu välja att kryptera och signera meddelandet.

img4