Nitrokey 3#

I skrivande stund är Nitrokey 3 i stort sett identisk med Nitrokey FIDO2, ur funktionssynpunkt. Nitrokey 3A och 3C stöder dessutom NFC, medan Nitrokey 3 Mini inte stöder NFC.

Framtida uppdateringar av den fasta programvaran kommer att möjliggöra ytterligare funktioner och kommer att dokumenteras här i enlighet med detta.

Kontrollera först:

eller välj ditt operativsystem: