PuTTY#

Den här mini-handboken förutsätter att Nitrokey har initialiserats och innehåller kryptografiska nycklar.

Krävs på klientsidan:

1) Sångstämma

starta pageant.exe. Att den körs visas i meddelandeområdet i aktivitetsfältet.

img1

Ett dubbelklick öppnar vyn för de aktuella tangenterna.

img2

När du har satt in nyckeln ser det ut så här.

img3

Om inget visas här kan det hända att pageant måste startas om eller att ett annat program redan använder pinnen. Ett eventuellt pågående pgp-agent måste avslutas! Nu behöver vi bara den offentliga nyckeln som vi vill lagra i serverns ssh-konfiguration. Därför trycker vi på CTRL medan vi sätter in pinnen…

img4

och visa sedan Pageant-PublicKeys.txt.

img5

Jag sökte efter ssh-rsa-posten för auth-nyckeln och lade till raden på servern i authorized_keys.

2) PuTTY

Det finns förvånansvärt lite att säga om PuTTY i sig självt.

img6

”Försök autentisering med Pageant” måste vara inställd, vilket ändå är standardinställningen.

När du ansluter till servern medan tävlingen pågår och du har nycklarna, kommer du att bli ombedd att ange Crypto-Stickens lösenord och kan logga in.

3) openpgp-minidriver (valfritt)

Om du är irriterad över att Windows varje gång du ansluter sticket rapporterar att ingen drivrutin kunde hittas för ”Smartcard” kan du bli av med den. Du behöver bara installera x86- eller x64-versionen av den ovan nämnda drivrutinen och smartcardet ser ut så här:

img7