S/MIME-kryptering av e-post med Outlook#

Förutsättningar#

Om du ännu inte har installerat ett S/MIME-nyckel-certifikatpar på din Nitrokey kan du först titta på den här sidan.

Du måste ha OpenSC installerat på ditt system. Ta en titt på wiki-sidan för OpenSC-projektet.

Observera

Windows-användare med 64-bitars system (standard) måste installera både 32-bitars- och 64-bitarsversionen av OpenSC!

Inställningar i Outlook#

Innan du kan använda Nitrokey i Outlook måste du aktivera S/MIME-kryptering. Detta gör du genom att klicka på ”Start” -> ”Alternativ” och klicka på ”Trust Center” i fönstret med alternativ. I avsnittet ”Email Security” kan du välja din S/MIME-identitet. Ditt certifikat bör redan kännas igen av Outlook.

img1
img2

Användning#

När du skriver ett e-postmeddelande kan du nu välja att kryptera och signera meddelandet i fälten ”Alternativ” i skrivfönstret.

img3

Observera

Outlook krypterar endast meddelanden till e-postadresser som finns sparade i din adressbok. Se därför till att de personer som du vill skriva ett krypterat meddelande till har en post i Outlooks kontaktlista. Du kan be personen att skriva ett signerat brev till dig, så att du kan importera certifikatinformationen.

Beroende på ditt certifikat eller dina partners certifikat kan du behöva importera ett så kallat rotcertifikat. Detta är certifikatet från den part som utfärdat det certifikat som du eller din partner använder. Du ska vanligtvis få information om detta är nödvändigt.