Změna kódu PIN uživatele a správce#

Uživatelský kód PIN#

Uživatelský kód PIN je nejméně šestimístný a slouží k získání přístupu ke kontejneru Nitrokey. Tento kód PIN budete často používat při každodenním používání, např. pro dešifrování zpráv, pro odemknutí zašifrovaného úložiště (pouze úložiště NK) atd.

Pokud používáte Nitrokey Pro nebo Nitrokey Storage, můžete změnit uživatelský kód PIN pomocí aplikace Nitrokey. V aplikaci Nitrokey otevřete „Menu -> Configure -> Change User PIN“ a otevřete dialogové okno pro změnu kódu PIN.

img1

Uživatelský PIN můžete nyní změnit v dialogovém okně.

Uživatelský PIN může mít až 20 číslic a dalších znaků (např. abecedních a speciálních). Protože je však uživatelský kód PIN zablokován, jakmile dojde ke třem chybným pokusům o zadání kódu PIN, je dostatečně bezpečné mít pouze šestimístný kód PIN. Výchozí kód PIN je 123456.

img2

Kód PIN správce#

Správcovský PIN je nejméně 8místný a slouží ke změně obsahu/nastavení klíče Nitrokey. To znamená, že po inicializaci klíče Nitrokey pravděpodobně nebudete tento kód PIN’potřebovat příliš často (např. pokud budete chtít přidat další heslo do trezoru na hesla klíče Nitrokey Pro nebo Nitrokey Storage).

PIN správce můžete změnit pomocí aplikace Nitrokey, pokud používáte Nitrokey Pro nebo Nitrokey Storage. V aplikaci Nitrokey App otevřete ‚Menu -> Configure -> Change Admin PIN‘ a otevřete dialogové okno pro změnu kódu PIN.

img3

V dialogovém okně můžete nyní změnit PIN správce.

Správcovský PIN může mít až 20 číslic a dalších znaků (např. abecedních a speciálních). Protože je však kód PIN správce zablokován, jakmile byly provedeny tři chybné pokusy o zadání kódu PIN, je dostatečně bezpečné mít pouze 8místný kód PIN. Výchozí PIN je 12345678.

img4