Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων για λογαριασμό Microsoft#

Αυτά είναι τα βασικά βήματα για την εγγραφή του Nitrokey Pro ή του Nitrokey Storage ως δεύτερου παράγοντα ενός λογαριασμού Microsoft.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://account.live.com/proofs/Manage/additional και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη Microsoft αν σας ζητηθεί.

img1
img2

Κάντε κλικ στο «Ρύθμιση επαλήθευσης δύο βημάτων».

img3

Κάντε κλικ στο «Επόμενο».

img4

Τώρα είναι σημαντικό να κάνετε κλικ στο «Ρύθμιση μιας διαφορετικής εφαρμογής Authenticator».

img5

Κάντε κλικ στο «Δεν μπορώ να σαρώσω τον γραμμωτό κώδικα».

img6

Εισάγετε και αποθηκεύστε τον μυστικό κωδικό στην εφαρμογή Nitrokey.

img7
img8
img9

Εισάγετε τον κωδικό που δημιουργείται από την εφαρμογή Nitrokey App για επιβεβαίωση.

img10
img11

Κάντε κλικ στο «Επόμενο» και στη συνέχεια στο «Τέλος».

img12
img13

Από εδώ και στο εξής, κατά την είσοδό σας χρειάζεστε έναν OTP επιπλέον του κωδικού πρόσβασής σας.

img14