Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων για την Google#

Αυτά είναι τα βασικά βήματα για την εγγραφή του Nitrokey Pro ή του Nitrokey Storage ως δεύτερου παράγοντα ενός λογαριασμού Google:

  • Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myaccount.google.com/security#signin

  • Κάντε κλικ στην επιλογή «Επαλήθευση 2 βημάτων» στη δεξιά πλευρά.

  • Πρέπει να ορίσετε μια πρώτη μέθοδο επαλήθευσης 2 βημάτων (π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου σας) για να έχετε πρόσβαση στην εναλλακτική επιλογή του δεύτερου βήματος (η πρώτη επαλήθευση 2 βημάτων δεν μπορεί να είναι το κλειδί ασφαλείας).

  • Επιλέξτε «Authenticator App» ως δεύτερο βήμα (αν και στην πραγματικότητα δεν θα χρειαστείτε την εφαρμογή)

  • Επιλέξτε Android -> πατήστε το «Can’t scan it» κάτω από τον κωδικό qrcode για να δείτε το μυστικό κλειδί.

  • Αντιγράψτε το κλειδί (μπορείτε να αγνοήσετε τα κενά διαστήματα, δεν αντιγράφονται ούτως ή άλλως!) και επικολλήστε το κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής Nitrokey.

  • Κάντε κλικ στο «Επόμενο» και ακολουθήστε τις οδηγίες (αλλά χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Nitrokey App αντί για την εφαρμογή Google Authenticator για τη δημιουργία των κλειδιών).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μυστικό κλειδί και για την εφαρμογή Google Autenticator και για την εφαρμογή Nitrokey. Απλά βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία και ότι χρησιμοποιείτε τον κωδικό qrcode για την εφαρμογή Authenticator στη συνέχεια, πριν πατήσετε «Επόμενο». Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την εφαρμογή Google Authenticator είτε την εφαρμογή Nitrokey.