Zmiana kodu PIN użytkownika i administratora#

(Nitrokey Pro 2 - Windows)

PIN użytkownika#

PIN użytkownika składa się z co najmniej 6 cyfr i jest używany do uzyskania dostępu do zawartości Nitrokey. Jest to PIN, którego będziesz często używać w codziennym użytkowaniu, np. do odszyfrowywania wiadomości, odblokowywania zaszyfrowanej pamięci (tylko NK Storage) itp.

Możesz zmienić kod PIN użytkownika za pomocą aplikacji Nitrokey App, jeśli używasz Nitrokey Pro lub Nitrokey Storage. W aplikacji Nitrokey otwórz «Menu -> Konfiguracja -> Zmień PIN użytkownika», aby otworzyć okno dialogowe do zmiany kodu PIN.

img1

Teraz można zmienić kod PIN użytkownika w oknie dialogowym.

Kod PIN użytkownika może składać się z maksymalnie 20 cyfr i innych znaków (np. alfabetycznych i specjalnych). Ponieważ jednak kod PIN użytkownika jest blokowany po trzech błędnych próbach wpisania, wystarczająco bezpieczny jest tylko 6-cyfrowy kod PIN. Domyślny kod PIN to 123456.

img2

PIN administratora#

Admin PIN ma długość co najmniej 8 cyfr i jest używany do zmiany zawartości/ustawień Nitrokey. Oznacza to, że po inicjalizacji Nitrokey prawdopodobnie nie będziesz potrzebował tego kodu PIN zbyt często (np. jeśli chcesz dodać kolejne hasło do sejfu haseł Nitrokey Pro lub Nitrokey Storage).

Możesz zmienić kod PIN administratora za pomocą aplikacji Nitrokey App, jeśli używasz Nitrokey Pro lub Nitrokey Storage. W Nitrokey App otwórz «Menu -> Konfiguracja -> Zmień PIN administratora», aby otworzyć okno dialogowe do zmiany kodu PIN.

img3

Teraz można zmienić kod PIN administratora w oknie dialogowym.

Kod PIN administratora może składać się z maksymalnie 20 cyfr i innych znaków (np. alfabetycznych i specjalnych). Ponieważ jednak kod PIN administratora jest blokowany po trzech błędnych próbach wpisania kodu, wystarczającym zabezpieczeniem jest wprowadzenie tylko 8-cyfrowego kodu PIN. Domyślny kod PIN to 12345678.

img4