S/MIME-kryptering av e-post med Outlook#

Observera

Tyvärr finns det ännu ingen lösning för att använda OpenPGP i Outlook för macOS.

Förutsättningar#

Om du inte har PGP-nycklar på din Nitrokey ännu, titta först på den här sidan.

Du måste ha GnuPG installerat på ditt system. Den senaste versionen av GnuPG för Windows finns här. Du måste se till att ”GpgOL” är markerat under installationsprocessen (se nedan).

img1

Användning#

När du har installerat GPG4Win tillsammans med GpgOL kommer du att se en ny ikon som heter ”Secure” i skrivfönstret. För att kryptera och signera ett e-postmeddelande klickar du bara på tecknet som nedan.

img2

GnuPG börjar signera och kryptera e-postmeddelandet så snart du klickar på ”skicka”. Du ombeds att välja den identitet som du vill signera och kryptera för.

img3

Dessutom ombeds du att skriva in Nitrokey-användar-PIN-koden för att signera e-postmeddelandet.

img4

Du kommer automatiskt att bli ombedd att ange din användar-PIN-kod om du vill läsa ett krypterat e-postmeddelande.