Installation med Gnu Privacy Assistant (GPA)#

I det här dokumentet beskrivs hur du använder Gnu Privacy Assistant (GPA) för att ställa in Nitrokey för första gången.

 1. Först måste du installera Gnu Privacy Assistant (GPA). För Windows ska du ladda ner och installera paketet GPG4Win som innehåller GPA. För Linux ska du installera GPA-paketet i din distribution (t.ex. på Ubuntu: sudo apt-get install gpa ).

 2. Starta GPA och välj Card Manager; antingen genom att trycka på ikonen högst upp eller genom att välja Card Manager på Windows-menyn.

img1
 1. Fönstret för Card Manager visas. Ange din hälsning, ditt namn och valfri annan information. Under tiden kan du bli ombedd att ange den administrativa PIN-koden.

img2
 1. Bekräfta detta fönster och ange administratörs-PIN-koden i nästa fönster.

img3
 1. I korthanteringsfönstret kan du behöva bläddra nedåt tills du ser knapparna för att ändra PIN-koderna. Begreppet PIN-kod används i utbyte mot ”lösenord”. Tryck på den första knappen ”Change PIN” för att ändra användarens lösenord. Läs och bekräfta följande informationsfönster.

img4
 1. Välj och ange din egen PIN-kod med minst sex tecken. Denna PIN-kod krävs för den dagliga användningen av Nitrokey.

img5
 1. Gå tillbaka till fönstret Card Manager i steg tre. Den här gången väljer du den tredje knappen Change PIN (ändra PIN-kod) för att ändra administratörens PIN-kod. Admin-PIN-koden krävs för att ändra informationen på Nitrokey och för att ändra de kryptografiska nycklarna. Fortsätt enligt beskrivningen i steg fyra och fem.

 2. När du har ändrat både användar- och administratörs-PIN-koden är du tillbaka i fönstret Card Manager. Välj ”Generate key” i menyn ”Card”.

img6
 1. Ange ditt namn och din e-postadress. Du bör låta ”backup” vara aktiverat för att skapa en backup-fil av dina kryptografiska nycklar. Som ett alternativ kan du välja ett utgångsdatum för dina kryptografiska nycklar.

img7
 1. Vänta tills nycklarna har genererats.

img8
 1. Ange en stark lösenfras för dina säkerhetskopieringsnycklar. Vi rekommenderar starkt att du lagrar säkerhetskopian på en separat lagringsplats (t.ex. cd-rom) och på en säker plats.

img9

Grattis, din Nitrokey är nu redo att användas. Se avsnittet tillämpningar för mer information om hur den används.