Dolda volymer#

Dolda volymer gör det möjligt att gömma data i den krypterade volymen. Dessa data skyddas av en extra lösenfras. Utan lösenfrasen är det omöjligt att veta om det finns dolda volymer. De är inte konfigurerade med ett standardlösenord så att deras existens kan förnekas på ett trovärdigt sätt. Konceptet liknar VeraCrypt’s/TrueCrypt’s dolda volym men med Nitrokey Storage är hela funktionen för dolda volymer implementerad i hårdvara.

Du kan konfigurera upp till fyra dolda volymer. När de väl är upplåsta beter sig dolda volymer som vanlig lagring där du kan skapa olika partitioner, filsystem och lagra filer som du vill.

Varning

Om du väljer att använda dolda volymer får du inte skriva några data till den krypterade volymen, annars riskerar du att förlora data i den dolda volymen.

Observera

Dolda volymer är dolda i det fria utrymmet för den krypterade volymen, som skrivs över när data skrivs till den krypterade volymen. Det finns inga mekanismer för att förhindra oavsiktlig överskrivning av dolda data, eftersom detta skulle avslöja att det finns dolda volymer. Data som skrivits till den krypterade volymen innan den dolda volymen skapades kan fortfarande läsas.

Beskrivning av den dolda volymen. De dolda volymerna finns i det fria utrymmet för den krypterade volymen.

Konfigurera dolda volymer#

Tips

Kopiera några filer till den krypterade volymen innan du skapar den dolda volymen.

Observera

Om du använder ett journaliserande filsystem kan det finnas risk för att de dolda uppgifterna skrivs över. Det krypterade filsystemet är som standard formaterat till FAT32, och det rekommenderas att du låter det vara så när du använder dolda volymer.

 1. Lås upp den krypterade volymen med hjälp av Nitrokey-appen.

 2. I menyn väljer du ”setup hidden volume”.

  menyn som innehåller verktyget för dold volyminställning.
 3. Ange en stark lösenfras två gånger. Till skillnad från PIN-koden för krypterade volymer finns det ingen begränsning för antalet försök att öppna dolda volymer, så lösenfrasens styrka är extremt viktig.

 4. Definiera det lagringsområde som ska användas. Dolda volymer lagras i den krypterade volymens fria områden. När du skapar flera dolda volymer måste du allokera en del av det fria området för varje volym och se till att de inte överlappar varandra.

  Dialogruta för dolda volymer

Använda dolda volymer#

 1. Lås upp den krypterade volymen.

 2. Välj ”unlock hidden volume” (Lås upp dold volym”) och ange något av de dolda volymernas lösenord.

 3. Om det är första gången du låser upp den dolda volymen kan du behöva skapa en partition på den dolda volymen. I det här fallet kommer Windows att uppmana dig att göra det. Du kan sedan formatera den dolda volymen med FAT32, för kompatibilitet med de flesta operativsystem.

Prompt för formatering i Windows
Verktyg för Windows-formatering
 1. Se till att du avmonterar/skjuter ut alla partitioner på de dolda volymerna innan du låser eller kopplar bort Nitrokey.