Ändra användar- och administratörs-PIN#

Användarens PIN-kod#

Användar-PIN-koden är minst 6 siffror lång och används för att få tillgång till innehållet i Nitrokey. Detta är den PIN-kod som du kommer att använda mycket i vardagen, t.ex. för att dekryptera meddelanden, för att låsa upp din krypterade lagring (endast NK Storage) osv.

Du kan ändra användar-PIN-koden med Nitrokey-appen om du använder en Nitrokey Pro eller Nitrokey Storage. I Nitrokey-appen öppnar du ”Menu -> Configure -> Change User PIN” för att öppna dialogrutan för att ändra PIN-koden.

img1

Du kan ändra användar-PIN-koden i dialogfönstret nu.

PIN-koden kan bestå av upp till 16 siffror och andra tecken (t.ex. bokstavs- och specialtecken). Men eftersom PIN-koden blockeras så snart tre felaktiga PIN-försök har gjorts, är det tillräckligt säkert att bara ha en 6-siffrig PIN-kod.

img2

PIN-kod för administratör#

Admin-PIN-koden är minst 8 siffror lång och används för att ändra innehåll/inställningar i Nitrokey. Det vill säga efter initialisering av Nitrokey kommer du förmodligen inte att behöva den här PIN-koden alltför ofta (t.ex. om du vill lägga till ett annat lösenord till lösenordssäkringen i Nitrokey Pro eller Nitrokey Storage).

Du kan ändra administratörs-PIN-koden med Nitrokey-appen om du använder Nitrokey Pro eller Nitrokey Storage. I Nitrokey App öppna ”Menu -> Configure -> Change Admin PIN” för att öppna dialogrutan för att ändra PIN-koden.

img3

Du kan nu ändra administratörens PIN-kod i dialogfönstret.

PIN-koden kan bestå av upp till 16 siffror och andra tecken (t.ex. bokstavs- och specialtecken). Men eftersom PIN-koden blockeras så snart tre felaktiga PIN-försök har gjorts, är det tillräckligt säkert att bara ha en 6-siffrig PIN-kod.

img4