Нулиране на Nitrokey#

Операцията за нулиране на фабричните настройки регенерира секретния материал, съхранен в Nitrokey FIDO U2F / Nitrokey FIDO2, което го превръща в напълно нов логически ключ. Новият собственик не може да го използва, за да влезе в профила на предишния. В случай на резидентни ключове FIDO2 материалът се изтрива.

За да се избегне случайно и злонамерено нулиране на Nitrokey, необходимото време за потвърждаване на докосването за операцията за нулиране на FIDO2 е по-дълго и с различно поведение на светодиода (червена LED светлина) от нормалните операции. За да нулирате Nitrokey FIDO2, потвърдете чрез докосване на сензорния бутон за поне 5 секунди, докато светне зеленият или синият светодиод.

Nitrokey FIDO2 може да бъде нулиран от:

  • Инструмент pynitrokey: nitropy fido2 reset (изисква права на администратор, за да се изпълни)

  • Google Chrome: Управление на ключовете за сигурност чрез директната връзка: chrome://settings/securityKeys