Фабрично нулиране#

Warning

При нулиране на фабричните настройки на Вашия NextBox неизбежно ще бъдат изтрити всички Ваши файлове в NextBox и всички настройки на конфигурацията.

За да нулирате фабричните настройки на вашия NextBox, просто натиснете хардуерния бутон за 5 секунди.

След като натиснете бутона, светодиодът на NextBox ще се промени на син, а след изтичането на 5 секунди цветът ще се промени на мигащ червен (вж. LED documentation). След като светодиодът най-накрая отново достигне зелено, вашият NextBox е готов за първоначална настройка, както е описано в Getting Started

Изображение 1

Hint

Хардуерният бутон е бутон с дупчица, подобен на този в други вградени устройства. За да го натиснете, се препоръчва да използвате тънък (~1 mm) иглен бутон. Напр. щифтът за изваждане на сим-карта от смартфон работи чудесно. Далеч внимавайте да не натискате бутона прекалено силно, бъдете внимателни, трябва да има разпознаваема тактилна обратна връзка (щракване на бутона) с минимална приложена сила.