Интеграция към потребителско приложение#

За интегриране на NetHSM в собствени персонализирани приложения са налични клиентски библиотеки за почти всички езици за програмиране, включително JavaScript, C++ и Python например. Затова препоръчваме да използвате OpenAPI Generator.

За да видите всички налични езици, въведете

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

След това можете да генерирате клиента NetHSM за вашия език за програмиране по следния начин:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Генерираният клиентски код, в този пример JavaScript, ще бъде създаден в директорията ./out/. Тази папка съдържа и необходимата документация как да я използвате.