Използване на NitroWall като комбиниран DHCP-клиент/DHCP-сървър#

Мрежа с DHCP

Warning

Обърнете внимание на правилното съпоставяне на интерфейсите с физическите портове: Интерфейси → Присвоявания

  1. В „Система → Съветник → Конфигуриране на WAN интерфейс“ задайте стойност за IPv4 Configuration Type (Тип конфигурация) на DHCP

  2. Следвайте това ръководство, за да конфигурирате LAN интерфейса за DHCP:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4