Отдалечен достъп чрез обратен прокси сървър#

Това е най-бързият и лесен начин да направите своя NextBox достъпен за отдалечен достъп.

Единствената информация, която трябва да предоставите, е (под)домейнът, в който трябва да бъде достъпен вашият NextBox. Също така не е необходимо да се конфигурира пренасочване на портове или да се правят други настройки на вашия интернет рутер. Въпреки че този метод е препоръчителен, моля, имайте предвид, че този метод има и някои недостатъци:

  • Целият трафик преминава през нашия (обратен) прокси сървър, като по този начин не е криптиран от край до край. По-специално, ако този сървър бъде компрометиран, трафикът ви може да бъде прочетен.

  • Същата причина води и до ограничаване на пропускателната способност, ако се свързвате с вашия NextBox от локалната мрежа (LAN). Тъй като целият трафик трябва да бъде изпратен до нашия прокси сървър и оттам до вашия NextBox, наличната широчина на лентата е ограничена до около 50% o от вашата широчина на лентата за качване или изтегляне (което от двете е по-малко).

За да не бъдете засегнати от тези недостатъци, можете да настроите dynamic DNS provider или static domain.

Превод от IPv6 към IPv4#

Ако Вашият NextBox е достъпен само чрез IPv6 (напр. DS-Lite интернет връзка), обратното прокси може да е единственият начин за достъп до Вашия NextBox чрез устройство, което не поддържа IPv6. Към днешна дата, например, различните доставчици на мобилни мрежи все още не поддържат IPv6.