OpenDNSSEC#

OpenDNSSEC е набор от инструменти за управление на сигурността на имената на домейни. Той може директно да зарежда модул PKCS#11 и да управлява ключовете.

За да инсталирате и настроите OpenDNSSEC, можете да следвате Ръководство за бързо стартиране на OpenDNSSEC. Не е необходимо да инсталирате SoftHSM, вместо него ще се използва модулът NetHSM PKCS#11.

Тъй като OpenDNSSEC се нуждае от достъп, за да управлява ключовете и след това да ги използва, ще трябва да конфигурирате администраторски и операторски акаунт в конфигурационния файл на модула PKCS#11.

Можете да конфигурирате OpenDNSSEC да зарежда модула libnethsm_pkcs11.so, като редактирате файла /etc/opendnssec/conf.xml. Ще трябва да добавите следните редове:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Configuration>

...

  <RepositoryList>
     <Repository name="NetHSM">
         <Module>/root/libnethsm_pkcs11.so</Module>
         <PIN>opPassphrase</PIN>
         <TokenLabel>LocalHSM</TokenLabel>
     </Repository>
  ...

  </RepositoryList>

...

</Configuration>

Заменете /root/libnethsm_pkcs11.so с пътя до модула libnethsm_pkcs11.so. Трябва да съответствате на <TokenLabel> с етикета, който сте задали в конфигурационния файл p11nethsm.conf. ` <PIN>` е ПИН кодът на оператора, можете да го зададете в обикновен текст във файла conf.xml или да използвате ods-hsmutil login. OpenDNSSEC трябва да има предоставен ПИН код, в противен случай ще откаже да се стартира.

Също така трябва да актуализирате полетата <Repository> в /etc/opendnssec/kasp.xml на NetHSM вместо на SoftHSM по подразбиране :

<KASP>
   <Policy name="...">

      ...

      <Keys>

         ...

         <KSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </KSK>
         <ZSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </ZSK>
     </Keys>

     ...

   </Policy>

   ...

</KASP>