Създаване на правилата на udev#

За да имате достъп до устройствата си без права на root, nitropy изисква правилата Nitrokey udev. Ако те не са доставени с вашата дистрибуция, можете да инсталирате правилата ръчно:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nitrokey-udev-rules/main/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Наследствените правила също се доставят с libnitrokey.

Най-вероятно искате да промените собственика и разрешенията на този файл:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

След като инсталирате правилата, трябва да ги презаредите:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Ако все още нямате достъп до устройството, опитайте отново след рестартиране на системата. Ако срещнете проблеми, погледнете този коментар в github за някои съвети за отстраняване на грешки.