Създаване на правилата на udev за nitropy#

За да имате достъп до устройствата си без права на root, nitropy изисква правилата Nitrokey udev. Тези правила се доставят с libnitrokey. Ако не разполагате с libnitrokey или се нуждаете от по-нова версия, можете да инсталирате правилата ръчно:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

След като инсталирате правилата, трябва да ги презаредите:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Ако все още нямате достъп до устройството, опитайте отново след рестартиране на системата.

Todo

опишете отстраняването на грешки, вижте https://github.com/Nitrokey/pynitrokey/issues/167#issuecomment-1024921046

Todo

опишете изискванията: systemd, ред на натоварване