Свързване на вашия компютър с Linux#

Свързване чрез приложението Nextcloud#

  1. Изтеглете клиентското приложение от: https://nextcloud.com/install/

Hint

Повечето дистрибуции предоставят клиента Nextcloud чрез своите мениджъри на пакети. (напр. Ubuntu, Arch Linux, Mint, …)

  1. След като стартирате nextcloud приложението, ще го намерите като икона в тавата.

  2. Добавете акаунт, като използвате URL адреса на публичния си сървър, потребителското име и паролата. Освен това можете да изберете целевата директория, в която да се синхронизират файловете.

Свързване чрез WebDAV#

  • Монтирането на Nextcloud с помощта на WebDAV може да се извърши директно чрез повечето файлови мениджъри, като се добави „отдалечен сървър“.

  • Освен това можете да монтирате файловете си в Nextcloud чрез WebDAV от командния ред и /etc/fstab, като инсталирате пакета davfs2.

  • За монтиране използвайте:

mount -t davfs https://my.domain.tld/remote.php/webdav/ /mnt/target/path