Архивиране и възстановяване#

Преди да направите каквито и да било корекции в конфигурацията на NitroWall, имате възможност да създадете резервно копие на конфигурацията и да я възстановите, ако е необходимо. Как да направите това е описано в следващите инструкции:

  1. Отидете на System -> Configuration -> Backups

  2. В това меню можете да извършвате желаните операции. Можете да възстановите определени области от конфигурацията, като ги изберете чрез „Възстановяване на област“.

  3. Ако вече нямате достъп до уеб интерфейса, възстановяването може да се извърши и чрез интерфейса на командния ред. За да направите това, свържете NitroWall към монитор и го стартирайте. След като влезете в системата, изберете точка 13 „Възстановяване на резервно копие“ и въведете номера, свързан с резервното копие за възстановяване.

архивиране и възстановяване
cli restore