Пароли#

Въведените пароли могат да се състоят от:

  • Вход

  • Парола

  • Коментар (напр. препратка към уебсайт)

  • OTP (HOTP или TOTP)

Всички полета не са задължителни и могат да бъдат редактирани и добавяни по всяко време чрез бутона „Редактиране“.

За списък на уебсайтовете, поддържащи OTP, погледнете dongleauth.com.

Употреба#

Входовете се разделят на две категории: незащитени (показани като отворена ключалка) и защитени (показани като затворена ключалка). Достъпът до незащитените записи е директен. Достъпът до защитените записи е възможен само с ПИН код.

Можете да изберете да създадете защитен запис, като поставите отметка в квадратчето „Защитете с ПИН“ при добавяне на нов запис.

Имате също така възможност да изисквате присъствие на потребителя под формата на задължително докосване на Nitrokey 3 за достъп до записа, като поставите отметка в квадратчето „Изискване за присъствие на потребителя“.