Статична конфигурация на DNS#

Тази конфигурация ще се използва, ако сте конфигурирали DNS и по този начин домейн за вашия NextBox например във вашия интернет рутер.

За разлика от метода за отдалечен достъп backwards proxy, този подход ще осигури пълно криптиране от край до край, като се използва вашият собствен TLS сертификат, придобит от Let’s Encrypt.

За да използвате конфигурирания домейн с вашия NextBox и неговата Nextcloud инстанция, трябва да предоставите пълния домейн тук, за да се доверите на този домейн във вашата Nextcloud инстанция.

Например в кутията „Fritz!Box“ това може да стане, като преминете към: „Internet -> Permit Access -> DynDNS“ и конфигурирате динамичен доставчик на DNS по ваш избор.