Инсталиране на nitropy в Windows#

Note

Като цяло поддръжката на Windows и инсталаторът са експериментални - моля, използвайте ги с повишено внимание.

Note

Ако вече използвате Python в системата си и сте запознати с командния ред, можете да инсталирате nitropy с pipx, вижте Инсталиране на nitropy с pipx.

Как да инсталирате#

  1. Изтеглете най-новия .exe файл от изданията.

  2. Отворете командната конзола в режим на администратор (Windows 10: натиснете десния бутон на мишката в менюто Start и изберете „Windows PowerShell (Admin)“ от менюто).

  3. Промяна в директорията на .exe (нещо като cd C:\Users\YOURUSER\Downloads)

  4. Изпълнение nitropy-VERSION.exe

Note

Без администраторски привилегии nitropy може да не успее да се свърже с устройството.

Известни проблеми#

  • Поддръжката на Nitrokey Start под Windows 10 не работи без инсталиране на библиотеките libusb (ще бъде описано)

  • Инсталаторът не премахва предишна инсталация (премахнете я ръчно чрез настройките -> програми и приложения)