NetHSM#

Започване на работа#

  1. Вашият NetHSM е доставен в запечатана опаковка. Проверете запечатването преди да разопаковате, за да се уверите, че устройството не е било подправено.

  2. Свържете порта ETH на NetHSM’с мрежата. Не използвайте ETH порта на BMC, тъй като той позволява по-широк достъп до системата. NetHSM е достъпен на адрес 192.168.1.1.

  3. Променете паролата на BMC ETH Port.

  4. Инициирайте NetHSM, като използвате инструмента за командния ред Nitropy. Алтернативно може да се използва REST API.

Допълнителна информация може да бъде получена в други части на документацията.