Фабрично нулиране#

  1. Уверете се, че NW750 е свързан към източник на захранване или че е останала поне 50% от батерията.

  2. Натиснете и задръжте бутона за нулиране (до слота за microSD карта) за 10 секунди.

  3. Това ще предизвика рестартиране, което ще отнеме около 3 минути.

  4. За да можете да промените IMEI на устройството си, преинсталирайте blue-merle.