Съвместимост на хардуера#

Дали определен хардуер може да работи под OPNSense или не, зависи от това дали съответният драйвер е на разположение. Тъй като OPNSense произлиза от FreeBSD, всички драйвери от FreeBSD са налични и в OPNSense. Списък на поддържания хардуер можете да намерите на адрес:

https://www.freebsd.org/releases/13.0R/hardware/