Промяна на IMEI#

За да можете да промените IMEI на устройството си, предварително е инсталиран софтуерът blue merle.

Note

След като извършите възстановяване на фабричните настройки, трябва да преинсталирате blue-merle.

Има различни начини за промяна на IMEI. Най-простият е да използвате бутона отстрани на NW750:

  1. Превключете хардуерния превключвател.

  2. Следвайте инструкциите на дисплея, който евентуално ще ви подкани да смените SIM картата.

  3. След като смените SIM картата, завъртете отново превключвателя. Това променя IMEI и изключва устройството ви.

  4. Трябва да промените географското си местоположение, преди да стартирате отново.

За повече подробности вижте тази документация.

Note

Понякога командите, изпълнявани от устройството, може да отнемат повече време от очакваното. Това може да доведе до изключване на дисплея (в режим на готовност) за няколко секунди, преди да се покаже очакваното финално съобщение (напр. инструкции за смяна на SIM картата). Изчакайте да се появи крайното съобщение, преди да дръпнете превключвателя отново. Ако след една минута не се появи съобщение, сценарият може да е излязъл или да сте пропуснали съобщението. В този случай дръпнете превключвателя, за да продължите/рестартирате процеса.