Как да настроите IDS/IPS със Suricata#

OPNSense използва Suricata, за да предостави IPS/IDS услуга. Suricata вече е инсталирана и работи след първоначалната конфигурация.

Настройките за администриране, наблюдение и регистриране се намират в „Services -> Intrusion Detection“.

Повече информация за конфигурирането на IDS/IPS можете да намерите на:

https://docs.opnsense.org/manual/ips.html